Köpenhamn

Redax gör ett gästspel

På drift i Byen blir Redax uppfångad av prettoligan. Han gör en känslig tolkning, fottar eliten och drar med vinden i håret!